MENU

お問い合わせ
製品検索
English
お問い合わせ
製品検索
English

filtering

filtering

Product Type

Input Voltage

Output Voltage

Output Current

Power

Number of Output

Package Type

キーワードで検索

カテゴリ

V
V
形名入力電圧出力電圧出力電流電力出力数パッケージ耐電圧リップルノイズ効率寸法 (mm)データシート購入
8V~14V
0.5V~1.2V
0A~100A
SMD
非絶縁20mVp-p89% (Io = 50%)32.8 x 23.0 x 7.0mm
3.0V~5.5V
3.3V(0.8V~3.3V), 1.8V(0.8V~1.8V)
16A, 9.5A, 4A
-
10mVp-p, 30mVp-p87.0%, 92.0%, 93.0%11.0 x 11.0 x 3.2mm, 24.0 x 15.0 x 4.0mm,
33.0 x 24.0 x 6.0mm, 33.0 x 22.25 x 7.0mm,
27.0 x 16.5 x 4.0mm, 27.0 x 16.5 x 4.2mm
11V~13V
-2000V~0V, 0V~2000V, -1500V~0V, 0V~1500V, -1000V~0V, 0V~1000V
0mA~0.7mA, 0mA~1.0mA, 0mA~1.5mA
-
5mVp-p, 7mVp-p, 10mVp-p44 x 30 x 16mm
10.8V~16.5V, 10.8V~13.2V
-500V~0V, -350V~0V, -300V~0V, -180V~0V, 0V~500V, 0V~350V, 0V~300V, 0V~180V, -2000V~0V, 0V~2000V, -1500V~0V, 0V~1500V, -1000V~0V, 0V~1000V
0mA~1.3mA, 0mA~2mA, 0mA~6mA, 0mA~7mA, 0mA~10mA, 0mA~15mA, 0mA~1.0mA
-
30mVp-p, 40mVp-p, 50mVp-p80 x 12 x 19.75mm, 110 x 12 x 19.75mm
24V
-10000V~0V, -15000V~0V, 0V~10000V, 0V~15000V
450μA, 700μA
-
100mVp-p100 x 180 x 38mm
10.8V~16.5V
-500V~0V, -350V~0V, 0V~500V, 0V~350V, -2000V~0V, 0V~2000V, -1000V~0V, 0V~1000V
0mA~2.5mA, 0mA~5mA, 0mA~10mA
-
100mVp-p , 160mVp-p60 x 40 x 15mm, 60 x 40 x 20mm
11.0V~16.0V, 4.75V~5.25V
0V~200V, 0V~100V
0mA~2mA, 0mA~1.0mA
-
10mVp-p32.6 x 20.42 x 10.3mm
2.4V~5.5V, 85Vac~264Vac
28.7V
1.5A
50W
-
-200mVp-p81%データシート参照
48V, 24V
±15v, ±12v, 15v, 12v, 3.3V, 5V